DEJAVNOSI

Ključarji

Bralci božje besede

Cerkveni pevski zbor

Otroško-mladinski pevski zbor

Otroško-mladinski pevski zbor na Kapli deluje od leta 2018. Sestavlja ga 15 članov, ki imajo pevske vaje ob sredah popoldan, vsakih 14 dni.
Skupaj se učijo novih pesmi, pri tem uživajo, se smejijo in se zabavajo. Večkrat tudi zapojejo pri svetih mašah, saj je to pravzaprav njihov glavni cilj. Pevski zbor vodi Jožica Tacer, na kitari pri svetih mašah pa jih spremlja Darja Altbauer.

Animatorji - ORATORIJ

Otroški glasovi že od leta 2009 odmevajo na Kapli. Vsako leto se v poletnih mesecih odvija oratorij, ki je tedensko dogajanje, kjer se otroci pobližje spoznavajo z katoliško Cerkvijo in njihovo osebno vero. V ospredju je vedno glavni junak, ki je lahko svetnik, svetopisemska oseba ali pravljični junak. Preko zgodbe, kateheze, molitve, delavnice in igre otroci spoznavajo življenje glavnega junaka. Skozi dogodke iz njegovega življenja želimo otrokom približati božjo bližino in lepoto vere v njega.

Oratorij je z animatorko ekipo na Kapli prve tri lete vodila Mateja Rihter, zadnjih šest pa Mitja Garmut. Na 10 jubilejni oratorij bo prevzela krmilo voditeljica Lucija Praznik. Število animatorjev in otrok se je z vsakim letom večalo in tako je leta 2018 oratorij obiskalo 40 otrok, za katere je skrbelo 16 animatorjev z g. župnikom Jožetom Motalnom.

Ministranti

Bratovščina rožnega venca