KARITAS

Župnijsi Karitas

Karitas je tretja veja pastorale v občestvu Cerkve. Poklic kristjana pa je Ljubezen, pisana z veliko začetnico. Kajti Bog je ljubezen  in razlog za to trditev najdemo v Jezusovih besedah: »Kar ste storili tem najmanjšim, ste meni storili!« Mt 25,40

Naša Župnijska Karitas, (v nadaljevanju ŽK), je bila uradno ustanovljena 5. aprila leta 1992.  Na pobudo dekanijskega urada na Muti pod vodstvom takratnega dekana Antona Šeruge, sem se v decembru leta 1991, kot predstavnica župnije Kapla udeležila srečanja v Radljah, kjer je bila izražena želja po ustanovitvi župnijskih Karitas v celotni naši dekaniji in kjer smo dobili prve smernice za naše delovanje. 

Delovanje Karitas naj bi temeljilo na dobroti, oziroma na »Evangelijskih vrednotah«. Naša naloga je posnemati Jezusa v dobroti in ljubezni. Papež Janez Pavel ll je zapisal: »Polnost ljubezni se razodeva po dobroti. Po dobroti je ljubezen razsvetljevala in objemala vse, najprej pa trpeče in uboge: vse po meri potreb in najbolj pristnih pričakovanj.«

Naša ŽK je zaživela. Svoje poslanstvo smo vzeli zares, saj smo postali prepoznavni, po različnih dejavnostih služenja, predvsem biti blizu vsem trpečim, ki so doživljali tako telesne, kot duševne stiske in smo po 27. letih še vedno na razpolago vsakomur, ki nas poišče in prosi za kakršnokoli pomoč.  Vseh teh letih se člani Karitas redno srečujemo na naših sestankih, da skupaj iščemo rešitve. Skrbimo za svoje redno izobraževanje in se povezujemo z drugimi Karitas, kjer si izmenjavamo izkušnje in smo drug drugemu v pomoč.

Močno pa pogrešamo mlade, katere iskreno vabimo, da se nam pridružijo!

Kontakt