ŽPS in ŽGS

ŽPS - župnijski pastoralni svet

ŽGS - župnijski gospodarski svet